Kalusto

     17 henkilön linja-auto

 

 

 

 

     35 ja 38  henkilön linja-autot

 

 

 

     50-54 henkilön linja-autot