Isnäs - Lovisa  (endast skoldagar)

07:40  Frimans            

07:55  Gammelby        

08:00  Forsby              

08:20  Bangatan           

08:25  Idrottshallen      

 

 

Lovisa - Borgå (må-fre allt till 24.6 2021, fortsätter i augusti)

6:40 Lovisa busstation

6:55 Gammelby vt7

7:15 Borgå busstation

Borgå - Erlandsböle - Lovisa (må-fre allt till 24.6 2021, fortsätter i augusti)

7:20 Borgå busstation  (börjar 8.2 2021)

7:40  Borgåvägen 800

7:46  Gammelby, väg 170

7:55  Forsby

8:05  Pernå kby

8:25  Lovisa, busstation

 

 

 

 

Svenskby - Lovisa  (endast skoldagar)

07:35  Svenskby                

07:38  Kungsböle              

07:50  Strömfors               

07:54  Abborrfors              

08:15  Lovisa

08:20  Edupoli    

 

Lovisa - Tessjö - Svenskby  (endast skoldagar)

14:25  Edupoli                

14:30  Lovisa busstation        

14:35  Tessjö                 

14:40  Kvarnby                

14:42  Lill Abborrfors            

14:45  Strömfors               

14:53  Neribyn                

15:05  Kungsböle                

15:10  Svenskby               

 

Svenskby - Tessjö - Lovisa   (endast skoldagar)

15:10  Svenskby           

15:15  Kungsböle          

15:25  Strömfors            

15:30  Lill Abborrfors     

15:45  Tessjö                 

15:50  Lovisa busstation 

Lovisa - Erlandsböle - Borgå (må-fre allt till 24.6 2021, fortsätter i augusti)

14:30  Lovisa busstation

14:41  Hagaböle

14:48  Forsby

14:52  Gammelby, väg 170

15:00 Borgåvägen 800

15:20 Borgå busstation  börjar 1.3 2021

Borgå - Lovisa (må-fre allt till 24.6 2021, fortsätter i augusti)

15:45 Borgå busstation

ca 16:00 Illby

ca 16:07 Gammelby väg 170

ca 16:15 Hagaböle

ca 16:18 Ribäckbacken

ca 16:30 Lovisa - Busstation

Nogrannare tidtabeller samt priser finns på www.matkahuolto.fi